Suvan­to­lan uudis­ra­ken­nuk­sen ura­koit­si­ja valit­tiin

Apsi­lon Oy on valit­tu Iin Suvan­to­laan raken­net­ta­van sosi­aa­li­pal­ve­lui­den uudis­ra­ken­nuk­sen ura­koit­si­jak­si. Apsi­lon Oy jät­ti ura­kas­ta koko­nai­se­dul­li­sim­man tar­jouk­sen, joka on 610 000 euroa. Tar­jous ylit­tää 10 000 eurol­la hank­kee­seen tämän vuo­den talous­ar­vioon vara­tun mää­rä­ra­han. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti, että val­tuus­tol­ta hae­taan hank­kee­seen myö­hem­min lisä­mää­rä­ra­haa, mikä­li sil­le on tar­vet­ta.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus