Sote-uudis­tus voi olla pie­ny­rit­tä­jäl­le mahdollisuus

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män asian­tun­ti­jat kan­nus­ta­vat pie­niä ja kes­ki­suu­ria yrit­tä­jiä etsi­mään sote-uudis­tuk­ses­ta tuhan­nen taa­lan paikkoja. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus