Ola­vi Vir­ta palaut­ti Timo Koi­vusa­lon takai­sin 1950-luvul­le

Suo­ma­lai­sen viih­teen moni­toi­mi­mies Timo Koi­vusa­lo on ehti­nyt elä­mäs­sään pal­jon. Pek­ko Aika­mies­poi­ka­na suo­ma­lais­ten sydä­miin mope­dil­laan puk­su­tel­lut miek­ko­nen tun­ne­taan nykyi­sin pait­si tv-per­soo­na­na ja yhteis­työs­tään Joel Hal­li­kai­sen kans­sa, myös yhte­nä maam­me menes­ty­neim­mis­tä elo­ku­van­te­ki­jöis­tä. Koi­vusa­lo hank­ki kan­nuk­sen­sa vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa suo­ma­lai­sen musii­kin suur­mie­hiä käsit­te­le­vil­lä elo­ku­vil­laan. Oman elo­ku­van­sa sai­vat niin Tapio Rau­ta­vaa­ra (Kul­ku­ri ja jout­sen, 1998), Irwin Good­man (Ren­tun ruusu, 2001)…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus