Sote-menot nie­le­vät Iin hyvän verotulokertymän

Kunnanvaltuutettu Risto Säkkinen (seisomassa) kysyi sote-kiinteistöjen tulevaisuudesta valtuuston kokouksessa 1.11. Pöydän takana vs. hallintojohtaja Anu Kosonen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela, kunnanjohtaja Ari Alatossava ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen. Edessä valtuutettu Reijo Kehus ja oikealla valtuutettu Eila Fäldt.Kunnanvaltuutettu Risto Säkkinen (seisomassa) kysyi sote-kiinteistöjen tulevaisuudesta valtuuston kokouksessa 1.11. Pöydän takana vs. hallintojohtaja Anu Kosonen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela, kunnanjohtaja Ari Alatossava ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen. Edessä valtuutettu Reijo Kehus ja oikealla valtuutettu Eila Fäldt.

Vero­tu­lo­ja ker­tyy Iis­sä tänä vuon­na enna­koi­tua enem­män. Kun­nan vero­tu­lot oli­vat elo­kuun lopus­sa 2,3 mil­joo­naa euroa enem­män kuin vas­taa­va­na aika­na vii­me vuonna. 

– Kun­nal­lis­ve­roa on ker­ty­nyt erit­täin hyvin. Se ker­too sii­tä, että iiläi­sil­lä on ollut töi­tä. Ansiot eivät ole koro­nas­ta huo­li­mat­ta romah­ta­neet, vaan päin vas­toin, ker­toi taloussihteeri/controller Hele­na Sipo­la Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouksessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus