Sor­vis­ton kak­so­set kak­sois­voit­toon Illinjuoksuissa

Kesän kol­man­nek­si vii­mei­siä Illin­juok­su­ja sävyt­ti naa­pu­rin Svea-mam­man maan juhu­lat. Aikaan­sa seu­raa­va Kir­kon­pen­kin väki oli katel­lu vas­taa­not­ti­mis­taan Kal­le-Kus­taan hal­lin­non 50-vuo­tis­ju­hu­lia. Päk­ki­kan­kaal­la oli­vat kat­to­jat men­neet liki ruu­tua kol­laa­maan, että onko sii­nä tosi­aan kunin­gas vai Häy­ry­sen Tuke. Niin oli­vat yhennäkösiä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus