Sil­ta­työ­maa ete­nee kou­lu­lais­ten häi­riin­ty­mät­tä – Nyt sil­taa odo­te­taan jouluksi

Työt jatkuvat siltatyömaalla. Sillan odotetaan valmistuvan joulukuussa. (Kuva: Annamari Liias)Työt jatkuvat siltatyömaalla. Sillan odotetaan valmistuvan joulukuussa. (Kuva: Annamari Liias)

Jak­ku­ky­lään raken­net­ta­van kevyen lii­ken­teen riip­pusil­lan joen poh­jois­puo­lei­nen pää on Jakun kou­lun vie­res­sä. Kun sil­lan raken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin kak­si vuot­ta sit­ten, kävi Ran­ta­poh­ja kou­lul­la jutut­ta­mas­sa opet­ta­ja Mar­kus Kup­sa­laa ja hänen opet­ta­maan­sa kou­lun vii­det­tä ja kuu­det­ta luok­kaa. “Sil­lan raken­ta­mi­nen alkoi – Tule­vat sil­lan­käyt­tä­jät seu­raa­vat raken­ta­mis­ta aitio­pai­kal­ta” otsi­koi Ran­ta­poh­ja tuon jut­tun­sa 21.11.2019. Oppi­laat odot­ti­vat riip­pusil­taa innois­saan. “Jos sil­ta­työ­maa alkaa kiin­nos­taa niin, että ope­tus lii­kaa häi­riin­tyy, sit­ten vedän säle­kaih­ti­met kiin­ni”, ker­toi Kup­sa­la jutussa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus