Sami Petä­jä­jär­vi vito­sen ennä­tyk­seen Testijuoksussa

Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­jan maa­lis­kuun osa­kil­pai­lun yhtey­des­sä juos­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan maan­tie­juok­sun pii­rin­mes­ta­ruus­ki­sa. Pii­rin toi­ve oli antaa mah­dol­li­suus tes­ta­ta vauh­te­ja huh­ti­kuus­sa juos­ta­vaa SM-kisaa var­ten. Kut­sua ei kuul­tu kovin­kaan aktii­vi­ses­ti. Lie­kö pelot­ta­nut rava­ta osit­tain jäi­sil­lä teil­lä. Tal­vis­ten jäis­ten tei­den ei luu­li­si ole­van kovin­kaan vie­ras poh­jois­suo­ma­lai­sil­le. Osa kil­pai­li samal­la myös tes­ti­juok­sus­sa, mut­ta juok­si kym­pin vain kerran.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus