Ret­kel­le lähiluontoon

Tien varressa on hyvät opasteet Purusaareen. Kuvat: Iida KoskelaTien varressa on hyvät opasteet Purusaareen. Kuvat: Iida Koskela

Luon­nos­sa ja met­säs­sä ole­mi­nen tekee tut­ki­tus­ti hyvää. Liik­ku­mi­nen yli­pää­tään on hyväk­si ter­vey­del­le, mut­ta met­säs­sä ole­mi­nen myös aut­taa palau­tu­maan stres­sis­tä, kohot­taa mie­lia­laa ja aut­taa irtau­tu­maan arjes­ta. Ter­veys­hyö­dyt tule­vat par­hai­ten esil­le, kun käve­lyt met­säs­sä tule­vat sään­nöl­li­sek­si osak­si arkea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus