Dam­la­tas paah­taa vah­va­na eteen­päin uusien omis­ta­jien voimin

Serdar Öztasci (oikealla) ja Ramazan Palavar ovat Damlataksen uudet omistajat, jotka ovat tuoneet mukanaan uusia ideoita ja energiaa. Kuvat: Joona KarjalainenSerdar Öztasci (oikealla) ja Ramazan Palavar ovat Damlataksen uudet omistajat, jotka ovat tuoneet mukanaan uusia ideoita ja energiaa. Kuvat: Joona Karjalainen

Dam­la­tas on Hau­ki­pu­taan Kirk­ko­tiel­lä sijait­se­va ravin­to­la, joka on saa­vut­ta­nut omis­tau­tu­neen kan­nat­ta­ja­kun­nan her­kul­lis­ten pizzo­jen­sa ja asia­kas­pal­ve­lun­sa ansios­ta. Uusit­tu menu ravis­te­lee pai­kal­lis­ta ravin­to­la­kil­pai­lua ja on aut­ta­nut yri­tys­tä hou­kut­te­le­maan uusia asiak­kai­ta. Uudis­tuk­siin kuu­lu­vat nyt myös Foo­do­ran ja Wol­tin tilauk­set sekä aktii­vi­nen läs­nä­olo Tik­To­kis­sa, mikä tavoit­taa eri­tyi­ses­ti nuo­rem­paa asiakaskuntaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus