Poruk­ka kool­la: Kyläyh­dis­tyk­sen ja jako­kun­nan yhteis­työl­lä Praa­va kuntoon

Laituripilkit Praavassa.Laituripilkit Praavassa.

Oja­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen ja Ete­lä-Iin jako­kun­nan toi­min­ta Praa­van sata­mas­sa on hyvä esi­merk­ki yhteis­työn tulok­ses­ta. Kun­nan ylä­pi­tä­mään sata­maan kyläyh­dis­tys toteut­ti ensin pyö­ri­vän laa­vun, tuli­paik­koi­neen ja kalus­tei­neen, mui­ta­kin akti­vi­teet­te­ja on jär­jes­tet­ty. Kun­nan suun­taan on oltu aktii­vi­sia, joten Praa­vas­sa on yksi kun­nan par­hais­ta uimapaikoista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus