Pesis­mies­ten suo­men­sar­ja alkoi Iissä

Kasit vastakkain. Kannuksen Sami Lundström kärkkyi kolmospesällä, jota vartioi Iin Teemu Paaso-Rantala.Kasit vastakkain. Kannuksen Sami Lundström kärkkyi kolmospesällä, jota vartioi Iin Teemu Paaso-Rantala.

Iin Urhei­li­joi­den mies­ten pesä­pal­lo­jouk­kue nousi maa­kun­ta­sar­jas­ta vii­me syk­sy­nä pelaa­maan ylem­pää suo­men­sar­jaa ja vii­me sun­nun­tai­na pelat­tiin sar­jan ensim­mäi­nen kotiot­te­lu. Koleas­sa sääs­sä pelat­tu otte­lu päät­tyi vie­rai­den voit­toon, kun Kan­nus vei molem­mat jak­sot omiin nimiin­sä. Koti­jouk­ku­een val­men­ta­ja Maa­ru Sep­pä muis­tut­ti, että peliä pitää kat­soa koko­nai­suu­te­na, eivät­kä nume­rot ker­ro koko totuut­ta. – Kan­nus oli todel­la kova vas­tus ja heillä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus