Ook­ko nää kuul­lu?

HuruS­hop uudis­tuu Ala­ky­läs­sä. Ook­ko nää jo kuul­lu, että iha­na HuruS­hop­pi Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä uudis­tuu? Van­has­sa kylä­kau­pan raken­nuk­ses­sa toi­mi­va kol­men käsi­työy­rit­tä­jän myy­mä­lä viet­tää uudis­tu­neen myy­mä­län ava­jai­sia 5.–6. elo­kuu­ta. Hurus­ho­pis­sa toi­mi­vat Ane­mo­neN, ILOi­nen Ket­tu­Lii­ni sekä Koi Design. Uusi nuo­tio­paik­ka Kala­mä­keen. Jää­lin Kala­mä­keen, lin­tu­tor­nin kupee­seen on raken­net­tu uusi nuo­tio­paik­ka. Nyt Kala­mäen alu­eel­la on tilaa tulis­tel­la kol­mel­la eri nuo­tiol­la ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus