Olhava–Kuivaniemi välin ohi­tus­kais­ta-alu­een yksi­tyis­teil­le tietoimitus

Olha­van ja Kui­va­nie­men väli­sel­le alu­eel­le raken­net­tui­hin Nelos­tien ohi­tus­kais­toi­hin liit­ty­vien tie­hank­kei­den tie­toi­mi­tuk­set pide­tään tänä syksynä.

Ohi­tus­kais­to­jen raken­ta­mi­sen yhtey­des­sä sul­jet­tiin osa sivu­tie­liit­ty­mis­tä ja raken­net­tiin uusia. Liit­ty­mät lii­tet­tiin toi­siin­sa uusil­la tie­yh­teyk­sil­lä Nelos­tien rin­nal­la kul­ke­vik­si sivuteiksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus