Nuo­ret pää­mi­nis­te­riä, pre­si­dent­tiä ja EU-komis­sion puheen­joh­ta­jaa tapaa­mas­sa – Kun­nan­joh­ta­ja kiit­ti kun­taa edustaneita

Iiläi­set lap­set ja nuo­ret ovat edus­ta­neet kun­taa vii­me aikoi­na ahke­ras­ti. Iis­tä on käy­ty Brys­se­lis­sä puhu­mas­sa ilmas­to­asiois­ta, haas­tat­te­le­mas­sa pre­si­dent­ti Tar­ja Halos­ta ja osal­lis­tut­tu Suo­men las­ten itse­näi­syys­päi­vä­juh­laan Helsingissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus