Met­sä­no­mis­ta­jan veroil­moi­tus säh­köis­tyy

MetsäGroupin uusi tehdas voi lisätä puukauppaa myös Rantapohjan alueella.

Vero­hal­lin­non pal­ve­lut siir­ty­vät ene­ne­väs­sä mää­rin verk­koon, mikä haas­taa muun muas­sa met­sä­no­mis­ta­jia veroil­moi­tus­ten laa­din­nas­sa ja jät­tä­mi­ses­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus