Meri­luon­non kar­toi­tus antaa tie­toa ja tukee suo­je­lua

Ilmakuva Praavasta kertoo tutkijoille muun muassa ruovikoiden leviämisestä ja laajenemisesta, jota maannousun myötä tapahtuu.Ilmakuva Praavasta kertoo tutkijoille muun muassa ruovikoiden leviämisestä ja laajenemisesta, jota maannousun myötä tapahtuu. Kuva: Suvi Saarnio

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen eri­kois­suun­nit­te­li­ja Suvi Saar­nio ja suun­nit­te­li­ja Tee­mu Uute­la otta­vat esiin sup-lau­dan, vesi­kii­ka­rin ja kuvaus­kop­te­rin Praa­van sata­mas­sa Iis­sä aurin­koi­se­na kesä­aa­mu­na. Alka­mas­sa on yksi hei­dän kent­tä­työ­päi­vis­tään, ja tavoit­tee­na on kerä­tä noin kym­me­nel­tä nel­jän neliö­met­rin kokoi­sel­ta tut­ki­mus­pis­teel­tä tie­toa meren­poh­jan laa­dus­ta ja kas­vil­li­suu­des­ta sekä mah­dol­li­sis­ta poh­jae­liöis­tä. Sup­pi­lau­taa tar­vi­taan tut­ki­mus­pis­teil­le siir­ty­mi­seen, ja vesi­kii­ka­ri mah­dol­lis­taa poh­jan tark­kai­lun ilman aal­to­jen vai­ku­tus­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus