Luon­to ins­pi­roi maalaamaan

Saana Mehtomaa toivoi viisi vuotta sitten joululahjaksi maalaussettiä. Sen jälkeen syntyneistä töistä on koottu näyttely Iin Nätteporiin.Saana Mehtomaa toivoi viisi vuotta sitten joululahjaksi maalaussettiä. Sen jälkeen syntyneistä töistä on koottu näyttely Iin Nätteporiin.

Nät­te­po­rin aulas­sa Iis­sä on esil­lä värik­käi­tä luon­toai­hei­sia maa­lauk­sia. Tilas­ta on tur­ha etsiä tau­luil­le nimiä, sil­lä töi­den teki­jä 17-vuo­tias Saa­na Meh­to­maa ei pidä nii­tä tar­peel­li­si­na. – En ole kos­kaan nimen­nyt tau­lu­ja­ni. Jos saan idean, niin maa­laan, eikä minul­la ole tar­vet­ta nime­tä sitä. Minul­le riit­tää, että tau­lu tulee val­miik­si. Meh­to­maa muis­taa maa­lan­neen­sa ensim­mäi­sen akryy­li­tau­lun­sa aivan pie­ne­nä tyttönä.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus