Lii­kun­ta­kes­kus Move uusiin tiloi­hin

Lii­kun­ta­kes­kus Move muut­taa enti­siin Fasa­din toi­mis­to­ti­loi­hin Iin Kar­pa­lo­tiel­le.– Uudet tilat ovat olleet suun­ni­tel­mis­sa jo pidem­pään. Tree­naa­jia on niin pal­jon, että nykyi­set tilat Lai­ta­ku­jal­la ovat käy­neet pie­nik­si, sanoo Moven yrit­tä­jä Pasi Outi­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus