Lai­te- ja soi­tin­huol­to aloit­ti Iissä

Arto Tik­ka­nen pala­si Kemis­tä syn­nyin­pi­tä­jään­sä Iihin ja toi muka­naan yri­tyk­sen­sä Meri­la­pin Lai­te- ja Soi­tin­huol­lon. Yri­tyk­sen toi­mia­laan kuu­luu moni­puo­li­ses­ti lait­tei­den kor­jaus ja huolto.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus