Kuva­tai­tei­den diplo­mi­työt näyt­te­lys­sä

Lukio­lais­ten tai­de­ai­nei­den osaa­mis­ta mita­taan lukio­diplo­meil­la, joi­den lop­pu­tu­lok­se­na voi syn­tyä vaik­ka­pa tai­de­teok­sia. Iin Mic­ro­po­lik­sen ravin­to­lan sei­näl­lä on esil­lä Iin lukio­lais­ten Iida Ven­ga­sa­hon, Lin­da Haa­ta­jan ja Jen­ni Juop­pe­rin kuva­tai­teen diplo­mi­työ­nä syn­ty­neet teok­set.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus