Kun­nan­val­tuus­to palaut­ti Yli-Olha­van tuu­li­kaa­van val­mis­te­luun – Ties­tön paran­ta­mi­ses­ta halu­taan vie­lä selvitys

Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueen sijainti. KUVA: RAMBOLLYli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueen sijainti. KUVA: RAMBOLL

Iin kun­nan­val­tuus­to palaut­ti äänes­tyk­sen (17–15, 1 tyh­jä) jäl­keen Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­sen val­mis­te­luun. Ennen pää­tök­sen­te­koa halu­taan vie­lä sel­vi­tys sii­tä, kuin­ka alu­een ties­töä paran­ne­taan tuu­li­voi­ma­puis­ton raken­ta­mi­sen yhteydessä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus