Kun­nan­joh­ta­ja patis­taa iiläi­siä ehdok­kaak­si aluevaaleihin

Iin kunnanvaltuusto piti kauden toisen kokouksensa maanantaina. Kuvassa kunnan vt. hallintojohtajana vuoden loppuun saakka toimiva Anu Kosonen, valtuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela sekä kunnanjohtaja Ari Alatossava.Iin kunnanvaltuusto piti kauden toisen kokouksensa maanantaina. Kuvassa kunnan vt. hallintojohtajana vuoden loppuun saakka toimiva Anu Kosonen, valtuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela sekä kunnanjohtaja Ari Alatossava.

Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va toi­voo, että ensi tam­mi­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä alue­vaa­leis­sa oli­si iiläi­seh­dok­kai­ta. Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­ee­seen yhdis­te­tään alu­een nykyi­set 19 sote-orga­ni­saa­tio­ta ja 2 pelas­tus­lai­tos­ta. – Hyvin­voin­tia­lu­een ylin­tä pää­tös­val­taa käyt­tää alue­val­tuus­to, joten on erit­täin tär­ke­ää, että sii­nä oli­si edus­ta­jia myös Iis­tä. Alue­val­tuus­toon vali­taan 79 val­tuu­tet­tua, joten väes­tö­mää­räi­ses­ti las­ket­tu­na meil­lä oli­si mah­dol­li­suus 2–3 val­tuu­tet­tuun. Ala­tos­sa­va ker­toi tule­vien hyvin­voin­tia­luei­den valmistelutilanteesta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus