Kun­nan­hal­li­tus valit­si tek­ni­sen johtajan

Jou­lu­kuun puo­li­vä­lis­sä avoi­mek­si julis­te­tun Iin kun­nan tek­ni­sen joh­ta­jan viran hakuai­kaa jat­ket­tiin kah­teen ottee­seen hel­mi­kuun lop­puun saak­ka. Mää­rä­ai­kaan men­nes­sä teh­tä­vää haki kaik­ki­aan 22 hen­ki­löä, joi­den kes­kuu­des­ta haas­tat­te­luun kut­sut­tiin neljä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus