Kui­va­nie­men uusi läm­pö­lai­tos on tulos­sa – Kun­nan­val­tuus­tos­sa myös talous­asioi­ta

Selvitys Kuivaniemen lämpölaitoksen tilanteesta sai valtuuston kokoukseen yleisöä paikalle.

Kui­va­nie­men läm­pö­lai­tok­sen tilan­net­ta käy­tiin läpi Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa maa­nan­tai­na. Kui­va­nie­mel­le on odo­tet­tu uuden läm­pö­lai­tok­sen raken­ta­mis­ta jo useam­pi vuo­si. Sen odo­tet­tiin val­mis­tu­van täl­le syk­syl­le, mut­ta ton­til­la on vas­ta perus­tuk­set. Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va ker­toi, että läm­pö­lai­tok­sen omis­ta­jan, Bio­ter­mo Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Hie­ta­lan mukaan uusi läm­pö­lai­tos saa­puu Kui­va­nie­mel­le loka-mar­ras­kuun vaih­tees­sa. – Uudel­le lai­tok­sel­le on vuo­krat­tu maa-alue, sil­le…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus