Krun­nien suo­jel­tuun saa­ris­toon mai­hin­nousu on luvanvaraista

Krun­nien saa­ris­to on ainut­laa­tui­nen Iin edus­tal­la sijait­se­va saa­ris­to, joka on rau­hoi­tet­tua luon­non­suo­je­lua­luet­ta. Saa­riin voi tutus­tua lin­tu­jen pesi­mä­kau­den ulko­puo­lel­la, mut­ta mai­hin­nousuun tar­vi­taan saar­ten val­vo­jil­ta lupa. Alu­een omis­taa Maakrunnisäätiö.Aivan joka­mie­hen poik­kea­mis­paik­ka Krun­nit ei kui­ten­kaan ole, sil­lä meri­teit­se man­te­reel­ta Iis­tä mat­kaa Ulkok­run­niin on rei­lut 20 ja Hau­ki­pu­taal­ta 30 kilo­met­riä. Luon­non­suo­je­lua­luet­ta on var­tioi­tu vuo­des­ta 1937 läh­tien. Aluet­ta var­tioi­vat täl­lä het­kel­lä Kyös­ti Juo­la, Mar­ko Kan­to­la, Mat­ti Paa­so ja Mart­ti Läh­te­vä­no­ja, joil­le teh­tä­vä on uskot­tu luottamustoimena.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus