Kou­lun ja päi­vä­ko­din lak­kau­tus­suun­ni­tel­mat jär­kyt­tä­vät Olhavassa

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan palvelusuunnitteluraportti uhkaa Olhavan koulun ja vasemmalla näkyvän päiväkoti Tenavatuvan tulevaisuutta, mikä on herättänyt paikalliset ottamaan voimakkaasti kantaa niiden säilymisen puolesta.Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan palvelusuunnitteluraportti uhkaa Olhavan koulun ja vasemmalla näkyvän päiväkoti Tenavatuvan tulevaisuutta, mikä on herättänyt paikalliset ottamaan voimakkaasti kantaa niiden säilymisen puolesta.

Iin ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nan hyväk­sy­mäs­sä pal­ve­lusuun­nit­te­lun rapor­tis­sa vuo­sil­le 2020–2025 esi­te­tään Olha­van kou­lun ja sen yhtey­des­sä toi­mi­van ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti Tena­va­tu­van lak­kaut­ta­mis­ta vuon­na 2022. Esi­tys on herät­tä­nyt kylä­läi­sis­sä suu­ren huo­len koko kylän tule­vai­suu­des­ta, ja rapor­tis­sa esi­te­tyis­tä las­kel­mis­ta on myös löy­det­ty vir­hei­tä. Olha­van Seu­dun Kehit­tä­mi­syh­dis­tys ja Olha­van kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys ovat­kin pää­ty­neet lähes­ty­mään kun­nan­val­tuu­tet­tu­ja tie­dot­teel­la, jos­sa muun muas­sa mai­ni­tut virheet… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus