Kos­ken gla­di­aat­to­rit eivät kuo­hu­ja kaih­da

Janne Paakkolan koskenlasku sujui loistavasti läpi kuohujen, mutta viime metreillä mies lipesi tukin päältä ja suoritus katsottiin keskeytetyksi.

Tuk­ki­lais­ki­so­jen kunin­gas­la­ji kos­ken­las­ku kerä­si täl­lä­kin ker­taa ylei­sön her­paan­tu­mat­to­man huo­mion Iin Kunin­gas­jät­kä -tuk­ki­lais­kil­pai­luis­sa. Raa­sak­ka­kos­ken kuo­hu­jen sekaan uskal­tau­tui tukin seläs­sä kaik­ki­aan yksi­tois­ta hur­ja­pää­tä, ja sekä vauh­tia että vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta näh­tiin koko rahan edes­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus