Koro­na­ke­vään runo­ku­va­kir­ja

Vanhalan kirjassa on aukeama jokaiselle kotikoulupäivälle. Runon alla on sanaviisikko, joiden pohjalta runo on kirjoitettu.Vanhalan kirjassa on aukeama jokaiselle kotikoulupäivälle. Runon alla on sanaviisikko, joiden pohjalta runo on kirjoitettu.

Koro­na­ke­vät on saa­nut val­loil­leen monen­lais­ta luo­vuut­ta. Iiläis­läh­töi­sen Esko Van­ha­lan koro­na­ke­vääs­tä syn­tyi runo­ku­va­kir­ja #sanois­ta­viis. – Kun koro­na­ra­joi­tuk­sia alet­tiin sää­tää, kyse­lin ensim­mäi­sen ker­ran sosi­aa­li­ses­sa medias­sa minua seu­raa­vil­ta ihmi­sil­tä heil­le tär­kei­tä sana­vii­si­koi­ta. Kir­joi­tin nii­den poh­jal­ta runon ja valit­sin sen tee­maan sopi­van valo­ku­van, jot­ka jaoin Ista­gra­min tari­nois­sa tilil­lä­ni @esco_v. Pian pää­tin myös teh­dä täs­tä kir­ja­pro­jek­tin, ker­too luo­vaa kir­joit­ta­mis­ta ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus