Koro­na kurit­taa mat­kai­lu- ja ravin­to­lay­ri­tyk­siä, Iis­sä eri­kois­vai­ku­tus ohi­kul­ku­lii­ken­teen asia­kas­vir­ran tyreh­ty­mi­sel­lä

Tärkeä osa Iin eri ravintoloiden asiakkaista ovat olleet ohikulkumatkailijat.

Muu­ta­mas­sa vii­kos­sa on siir­ryt­ty vapaas­ta liik­ku­mi­ses­ta ja poh­joi­seen suun­taa­vien hiih­to­lo­ma­lais­ten ruuh­kis­ta ravin­to­loi­den sul­ke­mi­seen ja mat­kai­li­ja­vir­to­jen totaa­li­seen ehty­mi­seen. Se purai­see alan yri­tyk­siä Iis­sä­kin, mis­tä löy­tyy sekä majoi­tus- että eri­lai­sia ruo­ka­pal­ve­lui­ta run­saas­ti, kaik­ki­aan liki parin­kym­me­nen yri­tyk­sen ver­ran. Kipeim­min koro­nan vai­ku­tuk­set näky­vät majoi­tus­toi­min­nas­sa sekä kokous- ja mui­den tilai­suuk­sien kuten syn­ty­mä­päi­vien jär­jes­tä­mi­sen peruun­tu­mi­se­na. – Kaik­ki kevään tilai­suu­det on perut­tu.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus