Kesä­työ­pai­kat ja ‑sete­lit haettavissa

Nuoret voivat hakea kunnan tai kuntayhtymän tarjoamia kesätyöpaikkoja esimerkiksi ulkoalueiden hoitoon, päiväkotiin, siivoukseen tai keittiölle.Nuoret voivat hakea kunnan tai kuntayhtymän tarjoamia kesätyöpaikkoja esimerkiksi ulkoalueiden hoitoon, päiväkotiin, siivoukseen tai keittiölle.

Nuor­ten kesä­työ­ha­ku Iin kun­nan ja Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män tar­joa­miin kesä­työ­paik­koi­hin on käyn­nis­ty­nyt ja jat­kuu 6.4. saak­ka. Kah­den vii­kon mit­tai­siin työ­jak­soi­hin voi­vat hakea vuo­si­na 2002–2005 syn­ty­neet iiläi­set kou­lu­lai­set ja opis­ke­li­jat sekä opis­ke­lun­sa aloit­ta­vat nuoret.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus