Kesä on Hui­lin­gin aikaa

Iikka Kivi on yksi Remakka stand upin perustajista Esa Vengasahon ohella.Iikka Kivi on yksi Remakka stand upin perustajista Esa Vengasahon ohella.

Hui­lin­gin laval­la riit­ti kii­ret­tä vii­me vii­kon­lop­pu­na. Per­jan­tain ylei­söä viih­dyt­ti­vät Kesä­po­jat stan­dup-kier­tu­eel­laan, lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na laval­la näh­tiin Kui­va­nie­men Roo­lin­vaih­ta­jien Uunon kuu­mat puu­mat ‑näy­tel­män teat­te­rie­si­tyk­set. Kesä­kausi on ollut Hui­lin­gil­le muu­ten­kin tapah­tu­ma­ri­kas. Kesä­po­jat ovat nyt kier­tu­eel­la nel­jät­tä ker­taa. Oulu­lai­sen Remak­ka stand upin jär­jes­tä­mäl­lä kier­tu­eel­la ovat muka­na koo­mi­kot Iik­ka Kivi, Tom­mi Yli­mäi­nen, Tee­mu Ves­te­ri­nen ja Saku Tors­so­nen. Maxi­mum Bum… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus