Käve­ly sujui reip­paas­ti

Ruut Vähä. Julius Lohi, Ukko Puhakka, Arttu Toppinen, Viljo Lohi ja Kaapo Krum perillä Oulun Valkeassa.Ruut Vähä. Julius Lohi, Ukko Puhakka, Arttu Toppinen, Viljo Lohi ja Kaapo Krum perillä Oulun Valkeassa.

Iiläis­nuo­ret toteut­ti­vat lau­an­tai­na aikeen­sa kävel­lä Iis­tä Ouluun. 14–15-vuotiaat Art­tu Top­pi­nen, Vil­jo Lohi, Ruut Vähä, Julius Lohi, Ukko Puhak­ka ja Kaa­po Krum läh­ti­vät käve­le­mään Iis­tä aamul­la kel­lo 5 ja oli­vat peril­lä Oulus­sa kel­lo 15.15. – Mat­ka sujui hyvin. Oli ihan kivaa mel­kein koko mat­kan, mut­ta minul­la alkoi otta­maan jalois­ta kovas­ti vii­mei­sel­lä vii­del­lä kilo­met­ril­lä, ker­too Ukko Puhak­ka.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus