Kai­kil­le iiläi­sil­le nime­tään omalääkäri

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la Poh­teel­la on käyn­nis­sä kehit­tä­mis­han­ke, jon­ka tavoit­tee­na on paran­taa hoi­don jat­ku­vuut­ta ja saa­ta­vuut­ta perus­ter­vey­den­huol­los­sa. Kehit­tä­mis­työn koh­de­ryh­mä­nä ovat eten­kin pal­jon pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vat asiak­kaat, moni­sai­raat ja ikäihmiset. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus