Jou­ni Hola­pan hui­kea come back Illin­juok­sus­sa

Usei­den kan­sain­vä­lis­ten tut­ki­mus­ten mukaan (Paul Hogan Austr. 1998, Joe Dal­ton USA 2007, Adolf Scheiss­kopf Ger. 1992) Illin­juok­sut lisää­vät kan­sa­lais­ten intoa juos­ta ja samal­la paran­ta­vat hei­dän hyvin­voin­ti­aan. Lähi­pa­ran­ta­mi­se­na tämä näkyy Illis­sä, jos­sa innok­kaat hyvin­voin­nin­pa­ran­ta­jat juok­se­vat, hölk­kää­vät ja paa­rus­ta­vat tut­tua baa­naa. Alku­vii­kos­ta useat tos­sun­ku­lut­ta­jat oli­vat var­sin käär­meis­sään. Jot­kut äli­jäk­keet oli­vat tem­mel­tä­neet mön­ki­jöil­lä juok­su­baa­nal­la. Pame­lat ja muu­ta­kin oli…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus