Jou­lu­kor­tin mat­ka saa­jal­leen kul­kee kii­rea­pu­lais­ten sor­mien kaut­ta

Kun iiläi­nen ihmi­nen tipaut­taa jou­lu­kuun alku­puo­lel­la jou­lu­kort­tin­sa aamu­päi­väs­tä Iis­sä Pos­tin kul­je­tet­ta­vak­si, se läh­tee ilta­päi­väl­lä auton kyy­dil­lä koh­ti Oulun Taka-Laa­ni­las­sa sijait­se­vaa lajit­te­lu­kes­kus­ta. Jo sama­na ilta­na kort­ti saa­puu esi­sel­vit­te­ly­alu­eel­le, jos­sa Pos­tin palk­kaa­mat kii­rea­pu­lai­set käy­vät käsin läpi kor­tit ja jaka­vat ne nii­hin, jot­ka voi­vat men­nä läpi koneel­li­sen käsit­te­lyn ja nii­hin, joi­ta ei voi konee­seen lait­taa. – Täl­lai­sia ovat…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus