Jak­ku­ky­län men­neet vuo­det yksiin kansiin

Timo Räihän ja Jarmo Alasiuruan vuosikymmenten mittainen ystävyys takaa sen, että yhteistyö Jakkukylän historiikin parissa sujuu saumattomasti ja tehokkaasti. Syksyllä startannut projekti tulee päätökseensä jo tämän vuoden lopulla. Kirjan kirjoittaminen tyydyttää kaksikon omaa uteliaisuutta oman alueen asioista, mutta myös tallentaa tärkeätä tietoa tuleville sukupolville. (Kuva: Teea Tunturi)Timo Räihän ja Jarmo Alasiuruan vuosikymmenten mittainen ystävyys takaa sen, että yhteistyö Jakkukylän historiikin parissa sujuu saumattomasti ja tehokkaasti. Syksyllä startannut projekti tulee päätökseensä jo tämän vuoden lopulla. Kirjan kirjoittaminen tyydyttää kaksikon omaa uteliaisuutta oman alueen asioista, mutta myös tallentaa tärkeätä tietoa tuleville sukupolville. (Kuva: Teea Tunturi)

Aineis­ton kerää­mi­nen ja tie­to­jen han­kin­ta on juu­ri nyt kii­vaim­mil­laan, kun Jar­mo Ala­siu­rua ja Timo Räi­hä kokoa­vat mate­ri­aa­lia Jak­ku­ky­län his­to­rii­kin kir­joit­ta­mis­ta var­ten. Jo kou­lua­joil­ta toi­sen­sa tun­te­val­la kak­si­kol­la löy­tyy osaa­mis­ta ja puh­tia laa­jan hank­keen toteut­ta­mi­seen. Yhteis­työ toi­mii saumattomasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus