Iloi­nen kel­lun­ta hyvän asian puo­les­ta

Ilmastokellujat kuuntelivat Johanna Jakku-Hiivalan (keskellä) viime hetken neuvoja ennen vesillelaskua.

Maa­il­man ensim­mäi­seen ilmas­to­kel­lun­taan osal­lis­tui Iis­sä lau­an­tai­na pari­kym­men­tä kel­lu­jaa yhdek­säl­lä kel­lun­ta-aluk­sel­la.– Tämä tem­paus ei estä ilmas­ton­muu­tos­ta, mut­ta toi­von mukaan herät­tää ajat­te­le­maan, tote­si tem­pauk­sen orga­ni­soi­ja, yhtei­sö- ja yri­ty­sak­ti­vaat­to­ri Johan­na Jak­ku-Hii­va­la Iisis­ti Ener­gi­nen -hank­kees­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus