Iis­sä rum­pu­put­kia bon­gaa­mal­la voi tie­na­ta rahaa

Iin kun­ta toteut­taa kesän alus­sa rum­pu­put­kien ja hule­ve­si­kai­vo­jen kar­toi­tuk­sen, johon he toi­vo­vat kun­ta­lais­ten­kin osal­lis­tu­van. Teh­tä­väs­sä kuka tahan­sa voi tie­na­ta rahaa mer­kit­se­mäl­lä kuvaa­mi­aan koh­tei­ta Crowd­sor­sa ‑sovel­luk­sen kar­tal­le. Kar­toi­tus alkaa per­jan­tai­na 19.5. kel­lo 9 ja sii­hen pää­see osal­lis­tu­maan lataa­mal­la ilmai­sen sovel­luk­sen puhelimeensa.

Sovel­luk­ses­sa käyt­tä­jät liik­ku­vat ympä­ri Iitä ja etsi­vät ja kuvaa­vat rum­pu­put­kia ja riti­lä- ja kita­kan­ti­sia hule­ve­si­kai­vo­ja. Jokai­ses­ta uudes­ta rum­pu­ha­vain­nos­ta mak­se­taan 1 euroa palk­kio­ta ja kai­vos­ta palk­kio­ta saa 0,3 euroa. Teh­tä­vä päät­tyy, kun pelaa­jat lak­kaa­vat löy­tä­mäs­tä uusia koh­tei­ta. Iis­sä on löy­det­tä­vis­sä hie­man vajaat 3000 rum­pu­put­kea ja hule­ve­si­kai­voa, eli tie­nat­ta­vaa löy­tyy. Kar­tal­ta jokai­nen voi näh­dä jo löy­de­tyt koh­teet ja mis­sä päin on vie­lä kartoitettavaa.

Tem­pauk­sen tar­koi­tuk­se­na on tuot­taa Iin kun­nal­le tark­ka ja ajan­ta­sai­nen aineis­to kai­kis­ta rum­pu­put­kis­ta ja hule­ve­si­kai­vois­ta. Kun­ta­lai­sia osal­lis­ta­mal­la inven­taa­rio voi­daan toteut­taa mui­ta mene­tel­miä nopeam­min ja kustannustehokkaammin.