Iis­sä kam­pan­joi­daan vie­ras­la­jien hävittämiseksi

Haitallisista vieraslajeista tunnetuimmiksi ovat Suomessa tulleet kuvan lupiini sekä kurtturuusu, jättipalsami ja jättiputki.Haitallisista vieraslajeista tunnetuimmiksi ovat Suomessa tulleet kuvan lupiini sekä kurtturuusu, jättipalsami ja jättiputki. (Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)

Pimeäs­tä mar­ras­kuus­ta huo­li­mat­ta Iis­sä puhu­taan kuk­ka­ke­dois­ta ja pör­riäi­sis­tä. Kir­jas­ton ja Iin Ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen yhtei­nen Viek­kaat vie­ras­la­jit ‑ilta tors­tai­na akti­voi kun­ta­lai­sia hävit­tä­mään vie­ras­la­je­ja ja lisää­mään kuk­ka­ke­to­ja. Iin Ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des ker­toi, että yhdis­tys jär­jes­tää yhteis­työs­sä Iin kylien neu­vot­te­lu­kun­nan ja sitä kaut­ta kyläyh­dis­tys­ten kans­sa kam­pan­jan vie­ras­la­jien hävit­tä­mi­sek­si ja pölyt­tä­jien lisää­mi­sek­si. Ympä­ris­töyh­dis­tys teki kevääl­lä Iin kun­taan aloit­teen, että… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus