Iis­sä hiih­to­kou­lu toteu­te­taan omatoimisesti

Illinsaaressa on ainakin tammikuun ajan maanantai-iltaisin kello 17–20 Iin Hiihtoseuran järjestämä taitorata, joka on kaikkien hiihtäjien vapaasti käytettävissä. (Kuva: Iin Hiihtoseura)Illinsaaressa on ainakin tammikuun ajan maanantai-iltaisin kello 17–20 Iin Hiihtoseuran järjestämä taitorata, joka on kaikkien hiihtäjien vapaasti käytettävissä. (Kuva: Iin Hiihtoseura)

Koro­na­ra­joi­tus­ten takia peruun­tu­nut Iin Hiih­to­seu­ran hiih­to­kou­lu toteu­te­taan niin sano­tus­ti etä­hiih­to­kou­lu­na. Hiih­to­kou­lua var­ten on Illin­saa­ren 1 kilo­met­rin rei­til­le ja sta­dio­nil­le teh­ty rata, jota voi käy­dä kier­tä­mäs­sä yksin tai per­heen kans­sa. Tai­to­ra­ta on kaik­kien hiih­tä­jien vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä maa­nan­tai­sin kel­lo 17–20. Pak­kas­ra­ja on ‑15 astetta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus