Iin pesä­pal­lo­toi­min­taa kehi­te­tään avus­tus­ra­haa hyö­dyn­täen

Iissä järjestetään koko kesän ajan lasten pesiskoulua, joka on tänä vuonna maksuton Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän seuratoiminnan kehittämistuen ansiosta.

Tiis­tai-ilta­päi­vä­nä Iin pesä­pal­lo­ken­täl­lä riit­tää huli­naa. Käyn­nis­sä on pesis­kou­lu, jos­sa lap­sil­le ope­te­taan pesä­pal­lon perus­tei­ta, kuten heit­to­ja ja näpy­jen lyö­mis­tä. Pesis­kou­lu on tänä kesä­nä lap­sil­le mak­su­ton, sil­lä sen toteut­ta­mi­ses­sa on käy­tet­ty Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön Iin Urhei­li­joi­den pesä­pal­lo­jaos­tol­le myön­tä­mää seu­ra­toi­min­nan kehit­tä­mis­tu­kea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus