Iin museon uit­to­näyt­te­ly uusiutui

Iin kotiseutumuseon uittonäyttely on uudistettu. Museonhoitaja Tuija Visuri on kesän aikana kerännyt paikallisilta asukkailta myös uittomuistoja. Hän toivoo, että tallennusta jatkettaisiin.Iin kotiseutumuseon uittonäyttely on uudistettu. Museonhoitaja Tuija Visuri on kesän aikana kerännyt paikallisilta asukkailta myös uittomuistoja. Hän toivoo, että tallennusta jatkettaisiin.

Iin koti­seu­tu­museon uit­to­näyt­te­ly on kesän aika­na uusiu­tu­nut. Uit­toai­het­ta on museoa­lu­eel­la van­has­sa aitas­sa, vene­ka­tok­sis­sa sekä Hui­lin­gin ylä­ker­ras­sa. Kai­kis­sa niis­sä on jotain uut­ta, mut­ta suu­rim­man muu­tok­sen on koke­nut uit­toait­ta. – Tasot on maa­lat­tu, joi­ta­kin uusia raken­tei­ta on teh­ty, kaik­ki teks­tit on uusit­tu, valo­ku­via on lisät­ty, valot on uusit­tu ja esi­neis­töä kar­sit­tu, luet­te­lee kevääl­lä Iin uute­na museon­hoi­ta­ja­na työnsä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus