Iin kylil­lä mei­jän poru­ka­sa ‑hank­keen lop­puse­mi­naa­ri veti väkeä

Iin kylillä meijän porukasa -hankkeesta pääsivät keskustelemaan myös siihen osallistuneet. Kuvassa vasemmalta lueteltuna Pertti Nissinen, Kauko Vakkala, Anita Sievänen, Lea Aalto ja Outi Kinnunen.Iin kylillä meijän porukasa -hankkeesta pääsivät keskustelemaan myös siihen osallistuneet. Kuvassa vasemmalta lueteltuna Pertti Nissinen, Kauko Vakkala, Anita Sievänen, Lea Aalto ja Outi Kinnunen.

Vii­me tors­tai­na Iin Nät­te­po­rin audi­to­rios­sa vie­tet­tiin Iin kylil­lä mei­jän poru­ka­sa ‑hank­keen lop­puse­mi­naa­ria. Han­ke on Iin kun­nan hal­lin­noi­ma työl­li­syy­den ja osaa­mi­sen edis­tä­mi­seen sekä sosi­aa­li­seen osal­li­suu­teen liit­ty­vä kehit­tä­mis­han­ke. Han­ke on ollut käyn­nis­sä hei­nä­kuus­ta 2021 asti, ja se päät­tyy 31.8.2023.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus