Iin kun­ta pal­kit­si urheilijoita

Iin kun­ta on pal­kin­nut vuon­na 2019 menes­ty­nei­tä urhei­li­joi­ta. Vuo­den nuo­ri urhei­li­ja 2019 on Tuuk­ka Simo­nen, jon­ka laji­na on boul­de­roin­ti. Menes­ty­nee­nä val­men­ta­ja­na pal­kit­tiin Toni Ten­hu­nen, jon­ka laji on sin moo hapkido.

Muut pal­ki­tut urhei­li­jat ovat Jor­ma Sääs­ki­lah­ti (koi­ra­hiih­to), Aino Vei­jo­la (vapaa­pai­ni), Tatu Hän­ni­nen (klas­si­nen penk­ki­pun­ner­rus), Roni Aal­to (lumi­lau­tai­lu), Roo­meo Aal­to (lumi­lau­tai­lu), Renee Aal­to (lumi­lau­tai­lu), Fan­ni Hok­ka­nen (ylei­sur­hei­lu), Olga Hok­ka­nen (ylei­sur­hei­lu), Han­na Soro­nen (maastohiihto/maastojuoksu), Sep­po Kel­ta­mä­ki (hiih­to­suun­nis­tus), Kyös­ti Jäp­pi­nen (hiih­to­suun­nis­tus), Lot­ta Jär­ven­pää (cheer­lea­ding), Kal­le Tii­ro (sin moo hap­ki­do), Kat­ja Keva­rin­mä­ki (sin moo hap­ki­do), Eetu Kaat­ta­ri (sin moo hap­ki­do) ja Anna-Sofia Mer­ta­la (sin moo hapkido).