Iin kun­ta lak­kaut­taa kir­jas­toau­to­toi­min­nan

Iin kun­ta irti­sa­noo kir­jas­toau­to­so­pi­muk­set ja lak­kaut­taa kir­jas­toau­to­toi­min­nan ensi vuo­den huh­ti­kuun alus­ta alkaen. Kir­jas­toau­to­pal­ve­lu kor­va­taan hakeu­tu­val­la toi­min­nal­la. Ii-insi­tuut­ti -lau­ta­kun­ta päät­ti asias­ta kokouk­ses­saan vii­me kes­ki­viik­ko­na. Iin kun­nan hyvin­voin­ti­joh­ta­ja Tar­ja Rah­ko­la ker­too, että kir­jas­toau­to­pal­ve­lut kor­va­taan muul­la hakeu­tu­val­la toi­min­nal­la. Sii­hen hae­taan mää­rä­ra­haa ensi vuo­den talous­ar­vion hyväk­sy­mi­sen yhtey­des­sä. – Mikä­li val­tuus­to hyväk­syy talous­ar­vio­esi­tyk­sen, palk­kaam­me puo­lik­kaan kir­jas­to­sih­tee­rin teh­tä­vän. Kir­jas­to­sih­tee­rin teh­tä­viin kuu­lui­si…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus