Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää nykyi­siä veroprosentteja

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le, että kun­nal­lis- ja kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tit pide­tään ensi vuon­na nykyi­sen suuruisina.

Kun­nal­lis­ve­rok­si esi­te­tään 21,5 prosenttia.

Ylei­sek­si kiin­teis­tö­ve­rok­si esi­te­tään 1,30 pro­sent­tia, vaki­tui­sen asun­non kiin­teis­tö­ve­rok­si 0,65 pro­sent­tia, raken­ta­mat­to­man raken­nus­pai­kan verok­si 6,0 pro­sent­tia, muun asuin­ra­ken­nuk­sen 1,20 pro­sent­tia, yleis­hyö­dyl­lis­ten yhtei­sö­jen 0 pro­sent­tia ja voi­ma­lai­tos­ten 3,10 prosenttia.