Iin kun­nan sivis­tys- ja hyvin­voin­ti­joh­ta­jien valin­ta etenee

Sivis­tys­joh­ta­jan ja hyvin­voin­ti­joh­ta­jan haku­pro­ses­sit ovat Iis­sä eden­neet haas­tat­te­lu­vai­hee­seen. Sivis­tys­joh­ta­jan vir­kaa haki 16 hen­ki­löä, jois­ta kun­nan­hal­li­tuk­sen nimeä­mä työ­ryh­mä on haas­ta­tel­lut kol­me. Haas­ta­tel­lut ovat Iri­na Kris­tii­na Ant­ti­la, Jari-Juk­ka Joke­la ja Tuo­mo Luk­ka­ri. Joke­la toi­mii nykyi­sin Iin Hami­nan kou­lun reh­to­ri­na, Luk­ka­ri Iin kun­nan ope­tus­joh­ta­ja­na. Muut sivis­tys­joh­ta­jan vir­kaa hake­neet ovat Hei­no­nen Mik­ko Johan­nes, Hoik­ka­nie­mi Mar­ko, Hon­ka­nen Vir­pi, Immo­nen Miia… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus