Ii mukaan Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeeseen

Iin kun­ta osal­lis­tuu Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen, mikä­li Oulu nimi­te­tään vuo­den 2026 Euroo­pan kulttuuripääkaupungiksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus