Huol­ta­jat kul­jet­ta­vat pal­jon kou­lu­lai­sia Iis­sä ja Kuivaniemellä

Kyselyyn vastauspäivänä ja sitä edeltävänä koulupäivänä kävellen tai pyöräillen tuli luokka-asteesta riippuen 36–79 prosenttia oppilaista. Vähiten kävellen tai jalan tultiin ensimmäiselle luokalle, eniten viidennelle luokalle. Arkistokuva Kuivaniemen koululta.Kyselyyn vastauspäivänä ja sitä edeltävänä koulupäivänä kävellen tai pyöräillen tuli luokka-asteesta riippuen 36–79 prosenttia oppilaista. Vähiten kävellen tai jalan tultiin ensimmäiselle luokalle, eniten viidennelle luokalle. Arkistokuva Kuivaniemen koululta.

Huol­ta­jat kul­jet­ta­vat erit­täin pal­jon kou­lu­lai­sia kou­luun Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä. Huol­ta­jien saat­to­lii­ken­ne aiheut­taa tur­val­li­suuson­gel­mia monen kou­lun lähiym­pä­ris­tös­sä. Tämä ilme­ni kyse­lys­tä, jol­la kar­toi­tet­tiin kou­lu­mat­ko­jen turvallisuutta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus