Hän jät­ti jäl­jen: Yrjö Tii­ro, iiläis­ten luot­to­mies

Perhepotretti noin vuodelta 1946. Kuvassa vasemmalta edessä Mirja Liisa, Sakari Eerik, Yrjö Eerik, Liisa Tiiro, os. Viljamaa. Takana Yrjö Mauno ja Maria Tiiro (Kuva: Sakari Tiiron arkistot)

Iis­sä 7.4.1902 syn­ty­nyt Yrjö Tii­ro oli todel­li­nen iiläis­ten luot­to­mies. Hän oli näky­väl­lä pai­kal­la Iin seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa vuo­si­na 1938–1965, Poh­jois-Iin osuus­kas­san hoi­ta­ja­na vuo­si­na 1959–1961 ja Osuus­pan­kin joh­ta­ja­na elä­köi­ty­mi­seen­sä 1964 saak­ka. Lisäk­si hänel­lä oli usei­ta luot­ta­mus­toi­mia. Jo Yrjön isä Kal­le Tii­ro oli muka­na aktii­vi­ses­ti seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa. Kal­le (Kaar­lo) oli syn­ty­nyt 30.1.1860 Ete­lä-Iin Lie­dek­sen talos­sa. Hän muut­ti 19-vuo­ti­aa­na…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus